Kontakt

Paweł Szwagiel
adres e-mail: ckb.jasionka@interia.pl
tel.: 606 690 676
NIP 813-27-31-176, REGON 690519762

PUNKT SPRZEDAŻY
36-002 JASIONKA
AEROKLUB RZESZOWSKI
tel./fax 017 77 23 523